News

Kúpa nehnuteľnosti v Taliansku

V tomto článku vám stručne popíšem, akým procesom si budete musieť prejsť pri kúpe nehnuteľnosti v Taliansku. Začneme pri hľadaní nehnuteľnosti kde treba mať na pamäti jednu základnú odlišnosť, uvedená predajna cena je tzv. čistá cena pre majiteľa. Ako kupujúci si k tomu musíte vždy prirátať ďalšie náklady, ktoré sú spojené s kúpou a pohybujú sa na úrovni 10-15% navyše k inzerovanej cene. Toto isté pravidlo platí aj o ponukách inzerovaných na našej stránke. Poďme si bližšie rozobrať tieto dodatočné náklady.

  1. Odmena pre notára: v taliansku je zo zákona povinné, aby všetky prepisy nehnuteľností vykonával notár (taliansky notaio), ktorý má na starosti okrem vytvorenia kúpnej zmluvy aj kontrolu všetkých dokumentov, registrov a záznamov o nehnuteľnosti aby preveril, že všetko je v poriadku za čo zo zákona ručí. Ďalej má na starosti aj zápis do katastra a ďaších príslušných registrov. U notára sa bude spoločne s predávajucim podpisovať aj kúpa zmluva, pričom podpisom kúpnej zmluvy sa stávate majiteľmi nehnuteľnosti, nie je nutné čakať na zápis do katastra ako napr. na Slovensku. Za tieto služby si notár obvykle účtuje odmenu vo výške okolo 3000 EUR, ktorá je splatná pred podpisom kúpnej zmluvy.
  2. Daň pri kúpe nehnuteľnosti: v taliansku existujú dva typy vlastníctva nehnuteľnosti Prima casa – nehnuteľnosti v ktorej bývate a máte tam zriadený trvalý pobyt a Seconda casa – ďalšia vaša nehnuteľnosť na území talianska. Z hľadiská daní je to podstatný rozdiel ale to si bližšie rozoberieme v ďalšom článku. Pokiaľ naozaj nemáte v úmysle v nehnuteľnosti po väčšinu roka bývať a zriadiť si tam trvalý pobyt, vzťahuje sa na vás režim Seconda casa, v tom prípade bude daň pri kúpe približne 9% z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti, pozor nie z kúpnej ceny. Katastrálna hodnota nehnuteľnosti je pevna zapísaná v katastri a je obvykle výrazne nižšia ako trhová cena. Napríklad pri nehnuteľnosti v trhovej cene 100tis. EUR môže byť katastrálna hodnota napr. 55tis. EUR z toho 9% = 4950 EUR by bola daň pri kúpe ako Seconda casa. Katastrálna hodnota sa môže líšiť v závislosti od konkrátnej nehnuteľnosti, preto je nutné vždy vyčísliť hodnotu individuálne. Úhradu tejto dane má na starosti notár, peniaze budete teda posielať priamo notárovi pred podpisom kúpnej zmluvy.
  3. Odmena pre realitnú kanceláriu: sa pohybuje vo výške okolo 3-5% z kúpnej ceny a je obvykle splatná pri podpise rezervačnej zmluvy predávajúcim, prípadne pred podpisom kúpnej zmluvy u notára. Napríklad pri nehnuteľnosti za 100tis. EUR predstavuje odmena pre realitnú kanceláriu 3000 EUR.

Napríklad pri kúpe nehnuteľnosti za 100tis. EUR ako Seconda Casa by sme spolu zaplatili približne 110950 EUR čiže približne 12% naviac k inzerovanej cene.