News

Dane a iné náklady na nehnuteľnosť v Taliansku

Tak ako pri kúpe, aj pri vlastnení nahnuteľnosti v Taliansku treba rozlišovať či sa jedná o nehnuteľnosť, v ktorej bývate a máre tam zriedený trvalý pobyt tzv. „Prima casa“ alebo sa jedná o nehnuteľnosť, ktorú využívate ale nemáte tam zriadený trvalý pobyt tzv. „Seconda Casa“. V obidvoch prípadoch vás budú čakať dva typy ročných poplatkov, samozrejme v prípade „prima casa“ budú nižšie.

IMU – alebo daň z nehnuteľnosti sa platí raz ročne v dvoch spátkach, resp. v polročnom intervale pokiaľ ste nehnuteľnosť kúpili v priebehu roka a predchádzajúci majiteľ už IMU zaplatil. Výška tejto dane je odvodená od katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je uvedená na liste vlastníctva. Na výpočet dane sa používajú online kalkulačky, ktoré má k dispozící každá „Comune“ prekl. obec na svojich stránkach. K výpočtu sa používa údaj o katastrálnej hodnote a type nehnuteľnosti, ktorý sa dozviete na liste vlastníctva. Takisto zaváži typ vlastníctva „prima casa“ alebo „seconda casa“ pričom v prípade „prima casa“ je poplatok znížený o určitú odpočítateľnú položku. Konkrétne hodnoty je tažko uviesť pretože sú veľmi individuálne a závisia na veľa faktoroch. Ako príklad si môžeme uviesť bežný apartmán v hodnote 100tis. , ktorý môže mať ročnú daň IMU ako „seconda casa“ vo výške 300-600€.

TARI – je poplatok obci prekl. „comune“ za odvoz odpadu a „neviditeľné služby“ ako verejné osvetlenie, údržba komunikácí atď. Ten sa platí tiež jeden krát ročne a vypočítava na základe katastrálnej hodnoty a výmery nehnuteľnosti uvedenom na liste vlastníctva. Na tieto účely slúži formulár, ktorý vám poskytne obec v ktorej nehnuteľnosť vlastníte. Tento poplatok je tiež tažko uviesť pretože záleží od veľa premenných a obci v ktorej sa nachádzate. V tomto prípade ale nieje rozhodujúce či máte nehnuteľnosť ako „prima casa“ alebo „seconda casa“ poplatok je rovnaký.

SPESE CONDOMINIALI – prekl. náklady pre správcu. V prípade ak sa váš apartmán nachádza v condominiu resp. obytnom dome s viacerými vlastníkmi správca objektu určuje ročný poplatok za správu objektu. Pri bežných apartmánoch je tento poplatok pomerne nízky cca. 200-300€ ročne. V prípade ak sa v objekte nachádza niečo nadšandardné napr. spoločný bazén náklady bývajú vyššie napríklad 400-600€ ročne. V prípade ak sa vaša nehnuteľnosť nenachádza v condominiu, žiaden poplatok pre správcu platiť nemusíte. Špecifickým prípadom sú niektoré lokality, uzavreté areáli, kde musíte platiť poplatok pre správu areálu aj keď máte samostatnú nehnuteľnosť. Takéto lokality sú často napr. blízko mora v turisticky vyhladávaných zónach.

ENERGIE – sa v taliansku vždy počítajú podľa aktuálnej spotreby a platia sa priamo dodávateľovi energie. Prípadný správca objektu do tohto procesu vôbec nezasahuje. Energie sa platia obvykle v dvoj až troj mesačných intervaloch, pričom sa nepoužíva systém preddavkových platieb ale platba až po vyúčtovaní cca. 4 krát ročne. Energie sú o niečo drahšie ako napr. na slovensku, ale zase teploty v zime sú výrazne vyššie takže celkové náklady za energie sú porovnateľne prípadne aj nižšie. Takisto sú v taliansku ešte stále pomerne štedré dotácie na obnoviteľné zdroje (50% a viac) a ich efektivita je vďaka teplejšej klíme a viac slnečného svitu výrazne vyššia ako na Slovensku. Napr. na ohrev teplej vody používame výlučne solárne kolektory, ktoré dostatočne fungujú aj počas celej zimy. Rovnako fotovoltaika dokáže efektívne pokryť potrebu energie aj na vykurovanie klímou, čo je najčastejší aj najefektívnejší spôsob vykurovania na Sardíní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *